Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

2. Registrace a vytvoření uživatelského účtu

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

4. Dodací lhůty

5. Cena zboží a platební podmínky

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

7. Doprava

8. Ochrana osobních údajů

9. Záruka a reklamace

10. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě modrý kocour (www.modry-kocour.cz) a
stanovují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího
(zákazník).

Provozovatel: Ing. Michaela Javůrková Reiterová, Rovinská 229, Hlásná Třebaň,
IČ: 71625836, nejsme plátci DPH.

 

2. Registrace a vytvoření uživatelského účtu

Registrace a vytvoření uživatelského účtu není nutnou podmínkou pro uskutečnění
objednávky, přináší však určité výhody.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Při registraci  a při
objednávce zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

 

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné  prostřednictvím internetového obchodu modry-kocour.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující
stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek
reklamace a že s nimi bez výhrad souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku
převzetí objednaného zboží kupujícím Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých
formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení
kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci
internetového obchodu modry-kocour.cz,
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních
údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ceny uvedené v katalogu jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající kupujícímu doklad o zaplacení,
který je zaslán společně s objednaným zbožím.

 

4. Dodací lhůty

Dodací lhůta začíná běžet doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

Všechno zboží  je skladem. Pokud se stane, že objednané zboží aktuálně není skladem, bude kupující informován. Dodací lhůta je 3 až 7 pracovních dnů. V případě, že nelze dodací lhůtu dodržet  je povinností prodejce o této skutečnosti
kupujícího neprodleně informovat. Prodejce se zavazuje objednávku vyřídit v
nejbližším možném termínu a při jakýchkoli vzniklých potížích kupujícího
neprodleně informovat.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky – poplatek 40Kč

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího  - zdarma

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy,
přičemž kupující obdrží podklady k platbě do 1 pracovního dne od
uskutečnění objednávky. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad,
který přiloží k dodávce zboží. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v
místě odběru a je povinen si při přebírání zboží překontrolovat.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno
do 14 dnů od převzetí zboží na emailovou adresu prodávajícího info.modry.kocour@seznam.cz,  nebo zasláním nepoškozeného, nepoužívaného zboží  v původním obalu na adresu prodávajícího. Po obdržení vráceného zboží,
prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží
upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží určené k vrácení zasílejte doporučenou zásilkou, zboží zaslané na
dobírku nebude přijato.

 

7. Doprava

Způsob doručení zboží volí kupující při procesu objednávky a je povinen zboží
při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží zaslané na dobírku, vyhrazuje
si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí nákladů na doručení a
manipulační poplatek 100 Kč.

Zboží zasíláme pouze na území České Republiky.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci!  Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci
ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Zboží zasíláme zatím pouze prostřednictvím České pošty.

Zásilka do hodnoty 500Kč  – doporučená zásilka:  49 Kč

Zásilka do 5 kg –  pojištěný balík: 85 Kč

Při objednávce nad 3000Kč je doprava zdarma.

V ceně poštovného je započteno i balné.

Zboží bude doručeno na doručovací adresu, která musí být zadána v
objednávce, případně na adresu upřesněnou kupujícím v objednávce před odesláním
zboží. Doručení proběhne v pracovní dny nebo v době obvyklé poskytovatelem
doručovacích služeb. Cena za doručovací služby se řídí aktuálním sazebníkem
poskytovatele. Zboží lze také po předchozí domluvě předat osobně, kdy kupující
platí zboží hotově. Náklady spojené s přepravou v tomto případě hradí
kupující. O odeslání objednaného zboží nebo jeho dostupnosti pro osobní odběr
bude kupující informován e-mailem.


8. Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování svých osobních
údajů. Prodejce se tímto zavazuje, že veškeré osobní údaje a informace, jež
získá od kupujícího, nesdělí třetí osobě a bude je využívat výhradně pro svou
potřebu související s dodávkou zboží.

 

9. Záruka a reklamace

Prodejce poskytuje na dodávané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců. Odpovědnost
prodejce se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané v popisu výrobku nebo
v obecně obchodních podmínkách.

V případě reklamace bude postupováno dle platného reklamačního řádu a v
souladu s právním řádem ČR. Reklamaci vyřizuje prodejce  nejpozději do
třiceti dnů od jejího převzetí.

K reklamaci je nutno předložit kopii dokladu o dodání a zaplacení zboží,
jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od
obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné
zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od
prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a
včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se
závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží
v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod
způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se
nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží
kupujícím.

Zboží na reklamaci zasílejte doporučenou zásilkou, zboží zaslané na dobírku
nebude přijato.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje
bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně
expedičních a dopravních nákladů ), uvedenou v ceníku internetového obchodu..

Odeslaná objednávka je pokládána za závaznou.

Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté,
je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších
případech je nutná dohoda s prodejcem.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že
není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti
obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Ing.Michaela Javůrková Reiterová

leden 2013